อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

      องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

อีเมล พิมพ์ PDF

หน้า 28 จาก 28ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.