อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สค.2006 ระหว่างกิโลเมตรที่ 11 - 12 หมู่ที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

Attachments:
Download this file (หมู่ 1.doc)หมู่ 1.doc[ ]50 Kb

ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

      องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุวัสดุการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2558-2560)

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 14:50 น.

หน้า 32 จาก 32ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.