ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม) จำนวน 3 คน คนละ 15,000 บาท ปริญญาตรี จบไม่เกิน 5 ปี ว่างงานและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐและเอกชน จ้าง 3 เดือน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 
 
สามารถสมัครได้เว็บไซต์ U2t.ac.th
 
เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 
หน้าที่หลัก 
 
•การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
 
•การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือ ตราสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นมีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวาง 
 
•ทำการตลาดและขายสินค้าทั้ง online/off-line 
 
•การพัฒนา U2T Maket place plantorm เพื่อเป็นการตลาดขายผลิตภัณฑ์ 
 
•ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
 
•การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ 2 การวิเคราะห์และเก็บข้อมูล (Data Analysis) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data; TCD) ในพื้นที่ 
 
ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2565ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.