สภาพทั่วไป อบต.นางตะเคียน
ที่ตั้ง
     พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เนื่องจากที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร

อาณาเขต

       ทิศเหนือ จดตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
       ทิศใต้ จดตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
       ทิศตะวันออก จดตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
       ทิศตะวันตก
 
จดตำบลท่าคา อำเภออัมพวา และตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 12.40 ตารางกิโลเมตร ( 7,970 ไร่)

ภูมิประเทศ
     พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองผ่านหลายสาย ลำคลองที่สำคัญได้แก่ คลองแม่กลอง

จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่
       หมู่ที่ 1  บ้านคลองกก
       หมู่ที่ 2  บ้านหมู่ใหญ่พัฒนา
       หมู่ที่ 3  บ้านลาดเป้ง
       หมู่ที่ 4  บ้านนางตะเคียน
       หมู่ที่ 5  บ้านนางตะเคียน
       หมู่ที่ 6  บ้านบังปืน
       หมู่ที่ 7  บ้านบางสะใภ้

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 5,391 คน
       ชาย 2,574 คน
       หญิง 2,817 คน
       จำนวนครัวเรือน 1,186 คน
       ความหนาแน่นเฉลี่ย 539 คน / ตารางกิโลเมตร
ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.