สภาพทางสังคม อบต.นางตะเคียน
การศึกษา
       โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง
       โรงเรียนมัธยมศึกษา   2  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   3  แห่ง
       หอกระจายข่าว 11  แห่ง
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   1  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด 2  แห่ง
       ศาลเจ้า  -  แห่ง

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2  แห่ง
       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       สถานีตำรวจภูธรตำบล 1  แห่ง
       ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล 1  แห่ง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.