การบริการพื้นฐาน อบต.นางตะเคียน
การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ คือ
       ถนนลาดยาง   8 สาย
       ถนนหินคลุก 16 สาย
       ถนน คสล.   6 สาย
       ถนนลูกรัง 22 สาย

การโทรคมนาคม
       โทรศัพท์สาธารณะ 19  แห่ง
       เสาสัญญาณโทรศัพท์ (AIS, DTAC)   3  แห่ง

การไฟฟ้า
       พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1,545 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำคลอง                14  คลอง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       มีประปาหมู่บ้าน 14  แห่ง
       มีถังเก็บน้ำฝน   2  แห่ง
       มีบ่อโยก   5  แห่ง
       มีบ่อบาดาล 14  แห่ง
       ประปาส่วนภูมิภาค   4  แห่ง

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.