สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน


 


นายเฉลิม หมันมณี

ประธานสภาอบต.นางตะเคียน

สมาชิกสภาอบต.
นายสมชาย กลั่นภักดี
รองประธานสภา อบต.
 
พ.จ.ท.จรัญ ลมลอย
เลขานุการสภา อบต.


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

สมาชิกสภาอบต.
นายสมชาย กลั่นภักดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายจำนงค์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นางอนุกูล วักแน่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

นายเฉลิม หมันมณี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
alt
นายมนัส สุวรรณสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
alt
นางวิภารัตน์ เสือคุ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
alt

นายอำพล สังข์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 

altลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.