บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.นางตะเคียน
 
alt
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสุจิตรา นุ้ยพ่วง
นักพัฒนาชุมชน

 

alt
นางพัทยา สุริยะ
นักจัดการงานทั่วไป
 
alt
นายพนา พันพิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
alt
นายภคิน คำผ่องศรี
นิติกร
 
นายวรภพ บัวเกิด นักทรัพยากรบุคคล
นายวรภพ บัวเกิด
นักทรัพยาการบุคคล
 
alt

นายประวิทย์ เงินพุ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
นางอรพิน ถมยา
นักการภารโรง

 

alt

ÂÂÂ


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.