บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.นางตะเคียน
 
alt
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวพัทยา ศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางสุจิตรา นุ้ยพ่วง
นักพัฒนาชุมชน

 

นายพนา พันพิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นายภคิน คำผ่องศรี
นิติกร
 
นายวรภพ บัวเกิด นักทรัพยากรบุคคล
นายวรภพ บัวเกิด
นักทรัพยาการบุคคล
 
alt

นายภาวัช เงินพุ่ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา นิมมานุทย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 

alt

ÂÂÂลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.