บุคลากรกองคลัง อบต.นางตะเคียน
นางทิพย์วิมล  สกุลรัตนภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอนุสรา  คำบาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
alt
นางเสริมศรี  วงศ์แป้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้alt


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.