บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.นางตะเคียน
 
alt
นางโชติกา ยวียส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
alt
นางสาวปาหนัน อินอำพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นายไพรัช ขวัญเนตร
พนักงานขับรถ
 
alt
นางสาวจุไรรัตน์ เฮงสกุล
คนงานทั่วไป
 
alt
นายวิชัย สังข์ทอง
คนงานทั่วไป
 
alt
นายสุรินทร์ กัญจา
คนงานทั่วไป


 

 

 

alt


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.