ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นางตะเคียน ประจำปี 2564 อบต.นางตะเคียน 1
2 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นางตะเคียน 2564 อบต.นางตะเคียน 1
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ6เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 อบต.นางตะเคียน 17
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.นางตะเคียน 7
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.นางตะเคียน 7
6 รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 อบต.นางตะเคียน 15
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2 (รอบเดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.นางตะเคียน 17
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ ไตรมาสที่4 ปี63 อบต.นางตะเคียน 6
9 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน อบต.นางตะเคียน 22
10 รายงานผลการติดตามประเมินผลและแผน ประจำปี 2562 อบต.นางตะเคียน 28
11 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน อบต.นางตะเคียน 28
12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 อบต.นางตะเคียน 113
13 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 อบต.นางตะเคียน 35
14 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน อบต.นางตะเคียน 69
15 การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2559 อบต.นางตะเคียน 186


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.