ประมวลภาพกิจกรรม อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 1297
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 135
3 โครงการ​ป้องกัน​การ​จมน้ำของเด็กก่อนปฐมวัย อบต.นางตะเคียน 102
4 แผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 อบต.นางตะเคียน 92
5 การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน" ในเขตพื้นที่ตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.นางตะเคียน 225
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อบต.นางตะเคียน 273
7 ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก สายเข้าหมู่บ้านบางสะใภ้ หมู่ที่ 7 อบต.นางตะเคียน 443
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร อบต.นางตะเคียน 361
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายสามารถ – บ้านนายอรุณ หมู่ที่ 1 อบต.นางตะเคียน 471
10 งานลอยกระทง ประจำปี 2557 อบต.นางตะเคียน 588
11 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่วนสาธารณสุขฯ 1264
12 โครงการรอยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ส่วนสาธารณสุขฯ 972
13 โครงการอาสาพาสะอาด ส่วนสาธารณสุขฯ 578
14 โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนสาธารณสุขฯ 522
15 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 10 วิธีดูแลลูก อบต.นางตะเคียน 553
16 โครงการเศรษกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว ส่วนสาธารณสุขฯ 791
17 โครงการวันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา ส่วนสาธารณสุขฯ 396
18 โครงการรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำ ส่วนสาธารณสุขฯ 377
19 โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 อบต.นางตะเคียน 450
20 โครงการออมทรัพย์ ส่วนสาธารณสุขฯ 353
21 โครงการร่วมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขฯ 330ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.