ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นางตะเคียน 8
2 การดำเนินการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อบต.นางตะเคียน 4
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 4
4 คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นางตะเคียน 5
5 ประกาศอบต.นางตะเคียน เรื่องรับสมัคพนักงานจ้าง อบต.นางตะเคียน 2
6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ2566 อบต.นางตะเคียน 6
7 “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” อบต.นางตะเคียน 7
8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อบต.นางตะเคียน 24
9 องค์การบริหารส่วนตำลนางตะเคียน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อบต.นางตะเคียน 14
10 ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 15
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 22
12 กิจกรรมถนนน่ามอง คูคลองน่าชม ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 14
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 16
14 แนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อบต.นางตะเคียน 18
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 29
16 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบต.นางตะเคียน 14
17 ประชาสัมพันธ์เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล อบต.นางตะเคียน 13
18 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเป้ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อบต.นางตะเคียน 39
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 57
20 รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน ปี66 อบต.นางตะเคียน 46
21 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี66 อบต.นางตะเคียน 34
22 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อบต.นางตะเคียน 31
23 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นางตะเคียน 30
24 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 อบต.นางตะเคียน 23
25 มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ อบต.นางตะเคียน 17
26 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.นางตะเคียน 17
27 ประชาคม ปี2566 อบต.นางตะเคียน 60
28 ประชุมเจ้าหน้าที่ยกระดับITAประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.นางตะเคียน 22
29 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม ประจำปี 2566 อบต.นางตะเคียน 146
30 คำสั่งเรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นางตะเคียน 10

หน้า 1 จาก 8ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.