ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2565 อบต.นางตะเคียน 4
2 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม (ตำบลนางตะเคียน) อบต.นางตะเคียน 2
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งฯ อบต.นางตะเคียน 27
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 7
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 27
6 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา อบต.นางตะเคียน 10
7 คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี64 อบต.นางตะเคียน 8
8 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 64 อบต.นางตะเคียน 37
9 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน ปี 64 อบต.นางตะเคียน 9
10 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก อบต.นางตะเคียน 12
11 แจ้งรายชื่อใบจองคิวรับวัคซีนโควิด-19 อบต.นางตะเคียน 90
12 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน ปี 64 อบต.นางตะเคียน 4
13 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.นางตะเคียน 16
14 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นางตะเคียน 27
15 รับฟังความคิดเห็นประชาน ปีงบประมาณ 2564 อบต.นางตะเคียน 21
16 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม ปี 64 อบต.นางตะเคียน 6
17 โครงการแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บูรณาการร่วม อบต.นางตะเคียน 31
18 ขอประชาสัมพันธ์การทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.นางตะเคียน 3
19 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 อบต.นางตะเคียน 15
20 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี64 (ภ.ด.ส.3) อบต.นางตะเคียน 7
21 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 64 อบต.นางตะเคียน 5
22 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนคนนางตะเคียน ประจำปี 2563 อบต.นางตะเคียน 18
23 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ปี 64 อบต.นางตะเคียน 4
24 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม ปี 63 อบต.นางตะเคียน 1
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับ A อบต.นางตะเคียน 90
26 E-learning : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อบต.นางตะเคียน 26
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” อบต.นางตะเคียน 24
28 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน ปี 63 อบต.นางตะเคียน 3
29 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี64 (ภ.ด.ส.1) อบต.นางตะเคียน 9
30 จดหมายข่าว อบต.นางตะเคียน ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม ปี 63 อบต.นางตะเคียน 11

หน้า 1 จาก 9


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.