ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ และติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน -
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.นางตะเคียน -
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 อบต.นางตะเคียน -
4 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 1
5 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.นางตะเคียน 2
6 ระเบียบสภา อบต.นางตะเคียน เรื่อง การออกระเบียบสภา อบต.นางตะเคียนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 อบต.นางตะเคียน -
7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” อบต.นางตะเคียน 1
8 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.นางตะเคียน 17
9 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ลงพื้นที่ตรวจโป๊ะเทียบเรือ ณ วัดลาดเป้ง อบต.นางตะเคียน 1
10 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดลาดเป้ง อบต.นางตะเคียน 11
11 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 3
12 ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อบต.นางตะเคียน 5
13 ชาวนางตะเคียนร่วมกันขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์/หรือขยะเปียกในครัวเรือน อบต.นางตะเคียน 8
14 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.นางตะเคียน 17
15 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อบต.นางตะเคียน 13
16 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์วัดลาดเป้ง หมู่ 3 ตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 6
17 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อบต.นางตะเคียน 5
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.นางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.นางตะเคียน 20
19 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ของ อบต.นางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 12
20 มอบวัสดุทางการแพทย์แก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อบต.นางตะเคียน 8
21 รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน 9
22 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 อบต.นางตะเคียน 17
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ อบต.นางตะเคียน 13
24 ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 อบต.นางตะเคียน 16
25 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต อบต.นางตะเคียน 11
26 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฎิบัติ/ วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 11
27 การแบ่งงานฯ ภายในสำนักปลัด อบต.นางตะเคียน 13
28 การแบ่งงานฯ ภายในกองช่าง อบต.นางตะเคียน 16
29 การแบ่งงานฯ ภายในกองการศึกษาฯ อบต.นางตะเคียน 15
30 การแบ่งงานฯ ภายในกองสาธารณสุขฯ อบต.นางตะเคียน 16

หน้า 1 จาก 11ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.