ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นางตะเคียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี อบต.นางตะเคียน -
2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน -
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน -
4 กิจกรรมถนนน่ามอง คูคลองน่าชม ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 1
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 2
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 13
7 ประชาสัมพันธ์เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล อบต.นางตะเคียน 2
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเป้ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อบต.นางตะเคียน 17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 31
10 รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน ปี66 อบต.นางตะเคียน 29
11 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี66 อบต.นางตะเคียน 18
12 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อบต.นางตะเคียน 14
13 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นางตะเคียน 17
14 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 อบต.นางตะเคียน 9
15 มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ อบต.นางตะเคียน 5
16 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.นางตะเคียน 6
17 ประชาคม ปี2566 อบต.นางตะเคียน 39
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคม ประจำปี 2566 อบต.นางตะเคียน 77
19 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นางตะเคียน 7
20 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน 2566 อบต.นางตะเคียน 6
21 โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ และติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 7
22 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งดรับของขวัญ No Gift Policy อบต.นางตะเคียน 26
23 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อบต.นางตะเคียน 19
24 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 อบต.นางตะเคียน 6
25 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.นางตะเคียน 33
26 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.นางตะเคียน 14
27 ระเบียบสภา อบต.นางตะเคียน เรื่อง การออกระเบียบสภา อบต.นางตะเคียนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 อบต.นางตะเคียน 6
28 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” อบต.นางตะเคียน 6
29 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.นางตะเคียน 28
30 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ลงพื้นที่ตรวจโป๊ะเทียบเรือ ณ วัดลาดเป้ง อบต.นางตะเคียน 6

หน้า 1 จาก 8ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.