คู่มือการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2563 อบต.นางตะเคียน 15
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.นางตะเคียน 19
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต.นางตะเคียน 36
4 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น อบต.นางตะเคียน 72
5 คู่มือการใช้งานระบบ Info อบต.นางตะเคียน 85
6 คู่มือระบบสารสนเทศเพือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นางตะเคียน 52
7 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.นางตะเคียน 85
8 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นางตะเคียน 75ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.