ประกาศราคากลาง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คั อบต.นางตะเคียน 1
2 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายนางตะเคียน – ท่าคา หมู่ที่ 3 อบต.นางตะเคียน 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร พร้อมเจาะหูหิ้ว 2 ข้าง เจาะก้นถัง สกรีนชื่อ อบต.นางตะเคียน จำนวน 100 ใบ อบต.นางตะเคียน 1
4 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายคลองกก 1 หมู่ 1 อบต.นางตะเคียน 7
5 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นางตะเคียน 29
6 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี เชื่อมมากสุวรรณ หมู่ที่ 6 อบต.นางตะเคียน 18
7 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 6 อบต.นางตะเคียน 18
8 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) อบต.นางตะเคียน 6
9 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นางตะเคียน 48
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบศาลาประชาคม หมู่ 4 อบต.นางตะเคียน 91

หน้า 1 จาก 4


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.