ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายซอยนางตะเคียน - ท่าคา หมุู่ที่ 3 อบต.นางตะเคียน -
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางพิมพ์ นวลศิริ หมู่ที่ 2 อบต.นางตะเคียน 3
3 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางย้ม แก้วเผือก - สวนนายอภิสิทธิ์ พ้นธเสน (ซอยอุดมยศ) (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 อบต.นางตะเคียน 13
4 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบศาลาประชาคม (ซอยสินเพ่ิมพูน) หมู่ที่ 4 อบต.นางตะเคียน 5
5 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลก สายเลียบคลองยายเทียม หมู่ที่ 4 อบต.นางตะเคียน 5
6 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองกำนันชมพู หมู่ที่ 5 อบต.นางตะเคียน 7
7 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองวังสุข หมู่ที่ 6 อบต.นางตะเคียน 7
8 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยอุดมสุข เช่ือมนางตะเคียน-ท่าคา หมู่ที่ 3 อบต.นางตะเคียน 13
9 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยเลียบคลองตรีมะยม หมู่ที่ 6 อบต.นางตะเคียน 11
10 ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองต้นตาล หมู่ที่ 6 อบต.นางตะเคียน 18

หน้า 1 จาก 8


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.