ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย อบต.นางตะเคียน หมายเลขทะเบียน 80-8317 สมุทรสงคราม โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยและน้ำแข็ง (แช่น้ำดื่ม) ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ วัดใหม่บางปืน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดใหม่บางปืน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตาชุ่ม (ซอยแสนสุข2) เชื่อมสายคลองกก 2/3 (ช่วงที่1) หมู่ที่1 ต.นางตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อบต.นางตะเคียน 5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 23
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชเนกขัมนารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 7
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายวอยอุดมโชค (ช่วงที่3) หมู่ที่3 ตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ มิลลิลิตร จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด ตามโครงการสัตวืปลอดโรค คนปลอดภัยฯ อบต.นางตะเคียน 19
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตั้งแต่เดือน เมษายน - เดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.นางตะเคียน 20

หน้า 1 จาก 74ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.