บริหารงานบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.นางตะเคียน 12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.นางตะเคียน 15
3 บันทึกอบรมนักทรัพรุ่นที่22 อบต.นางตะเคียน 20
4 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.นางตะเคียน 38
5 ยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.นางตะเคียน 32
6 แผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 อบต.นางตะเคียน 33
7 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.นางตะเคียน 51
8 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร อบต.นางตะเคียน 144
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 139
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อบต.นางตะเคียน 18

หน้า 1 จาก 2


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.