ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี64 รอบ6เดือน อบต.นางตะเคียน 5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี63 รอบ12เดือน อบต.นางตะเคียน 7
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี63 รอบ6เดือน อบต.นางตะเคียน 7
4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 อบต.นางตะเคียน 17
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี64 รอบ 6 เดือน อบต.นางตะเคียน 14
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี63 อบต.นางตะเคียน 9
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อบต.นางตะเคียน 15
8 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน อบต.นางตะเคียน 13
9 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน อบต.นางตะเคียน 26
10 โครงการส่งเสริมระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องขยายผลการส่งเสริมธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ อบต.นางตะเคียน 140

หน้า 1 จาก 2


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.