คุณพอใจ อบต.นางตะเคียน ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
7
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 10:30 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:11 น.

คุณพอใจ อบต.นางตะเคียน ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชน
4 57.1%
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3 42.9%
ด้านสาธารณสุขฯ
0 0%
ด้านสาธารณูปโภค
0 0%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
0 0%
ด้านส่งเสริมการศึกษาฯ
0 0%


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.