โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทุกระดับ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกำกับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

alt

alt

alt

 

 

Attachments:
Download this file (รูปเล่ม2.pdf)รูปเล่ม2.pdf[ ]3516 Kbลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.