อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับ A

อีเมล พิมพ์ PDF

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลระดับ A

โดยนายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021 เวลา 14:32 น.

E-learning : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

อีเมล พิมพ์ PDF

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 6 บทเรียน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 13:32 น.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2020 เวลา 15:12 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง”

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน ประชาคมคนรักแม่กลอง ณ บริเวณท่าน้ำอุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี
alt
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 16:27 น.

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 4 จาก 30


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.