อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี

altaltaltalt

นิเทศก์การเรียน การสอน ของครูศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ในสังกัดอบต.นางตะเคียน

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ 28-30 กันยายน 2563 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลนาง​ตะเคียน​ ได้จัดนิเทศก์การเรียน การสอน ของครูศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ในสังกัดอบต.นางตะเคียน ทั้ง3แห่ง ได้แก่ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็กวัดลาดเป้ง ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็กวัดบังปืน และศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็กโรงเรียน​บ้านคลองบางกก โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

altaltalt

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี เชื่อมมากสุวรรณ หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง (ครั้งที่๒)

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ "กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์" ณ กลุ่มมะเดื่อฝรั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน (ครั้งที่๒)