อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

   1.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

   2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 ถึง 10พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดและวิธีการสมัครสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-770-601 ต่อ 101

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 เมษายน 2023 เวลา 16:13 น.

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อีเมล พิมพ์ PDF

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2023 เวลา 13:04 น.

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

อีเมล พิมพ์ PDF
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565" อบต.นางตะเคียนขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลด ละ เลิกเหล้าโดยผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Application Smart อสม.
ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2565

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:20 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (ขยายเวลา.pdf)ขยายเวลา.pdf[ ]470 Kb

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม) จำนวน 3 คน คนละ 15,000 บาท ปริญญาตรี จบไม่เกิน 5 ปี ว่างงานและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐและเอกชน จ้าง 3 เดือน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 
 
สามารถสมัครได้เว็บไซต์ U2t.ac.th
 
เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 การพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 
หน้าที่หลัก 
 
•การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
 
•การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือ ตราสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นมีความโดดเด่น น่าสนใจ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวาง 
 
•ทำการตลาดและขายสินค้าทั้ง online/off-line 
 
•การพัฒนา U2T Maket place plantorm เพื่อเป็นการตลาดขายผลิตภัณฑ์ 
 
•ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
 
•การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ 2 การวิเคราะห์และเก็บข้อมูล (Data Analysis) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data; TCD) ในพื้นที่ 
 
ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2565
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 เวลา 14:49 น.

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 28ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.