อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก covid - 19

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

alt

มาตรการเร่งด่วนในเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 11:25 น.

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 14:15 น.

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

--------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:51 น.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เงินรายได้จากค่าสมัครนำเข้าร่วมโครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

กำหนดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ระยะทาง 3 กิโลเมตร
2. ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร
3. ระยะทาง 11 กิโลเมตร
**ปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมวิ่งในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม**

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

ค่าสมัคร : 450 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป / 250 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

alt

alt

alt

 

หน้า 10 จาก 30


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.