อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี

alt

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน ม.6

alt

alt

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก

อีเมล พิมพ์ PDF
นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก
ขอขอบคุณ ผอ.รร.บ้านคลองบางกก ที่อนุเคราะห์สถานที่
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านรวมถึงเด็กๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
 
alt
 
alt

กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จัดกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสื่งแวดล้อม