อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน ม.6

alt

alt

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก

อีเมล พิมพ์ PDF
นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก
ขอขอบคุณ ผอ.รร.บ้านคลองบางกก ที่อนุเคราะห์สถานที่
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านรวมถึงเด็กๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
 
alt
 
alt

กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จัดกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนสื่งแวดล้อม

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี