อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

ขับขี่ปลอดภัยต้องใส่หมวยนิรภัย...มอก

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กันยายน 2020 เวลา 10:53 น.

ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี เชื่อมมากสุวรรณ หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 15:28 น.

ประกาศ อบต.นางตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 6

อีเมล พิมพ์ PDF

.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

.

ประกาศผลผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จึงจัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้น เกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (doc14259920200720125758.pdf)doc14259920200720125758.pdf[ ]335 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:59 น.

หน้า 8 จาก 30


  

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.