อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง”

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน ประชาคมคนรักแม่กลอง ณ บริเวณท่าน้ำอุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี
alt
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 16:27 น.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์
#ขอขอบคุณคณครูและนักเรียนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
#สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
#ดำเนินโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคีaltยน

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี

alt

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมลงแขกลงคลอง อบต.นางตะเคียน ร่วม วัดใหม่บางปืน และผู้นำ ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองข้างวัดใหม่บางปืน ม.6

alt

alt

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก

อีเมล พิมพ์ PDF
นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางกับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การลดโลกร้อน ณ รร.บ้านคลองบางกก
ขอขอบคุณ ผอ.รร.บ้านคลองบางกก ที่อนุเคราะห์สถานที่
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านรวมถึงเด็กๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
 
alt