อบต.นางตะเคียน - องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม - Nangthakean Subdistrict Administrative Organization Samutsongkram

E-learning : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

อีเมล พิมพ์ PDF

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 6 บทเรียน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 13:32 น.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2020 เวลา 15:12 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง”

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีเปิดงานขบวนเรือทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุน ประชาคมคนรักแม่กลอง ณ บริเวณท่าน้ำอุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี
alt
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 16:27 น.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์
#ขอขอบคุณคณครูและนักเรียนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
#สนับสนุนโครงการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม
#ดำเนินโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคีaltยน

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี

alt

หน้า 7 จาก 32ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โทร 034-770-601


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.